เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติความเป็นเป็นมา

บริษัท ดี.เค. โกลเบิล เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 มีสถานที่ตั้ง เลขที่ 237 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 19 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้การบริการออกแบบและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆ  และบริการจัดหากล้องวงจรปิดและอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ให้กับงานโครงการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่หลายโครงการ นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้นำเข้ากล้องวงจรปิด หลายชนิด โดยทางบริษัทมีแบรนลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยถูกต้องตามกฎหมาย แยกรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้

Hardware

  • จำหน่ายกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงนำเข้าจากต่างประเทศ (CCTV Cameras System)
  • จำหน่ายอุปกรณ์กล้องวงจรปืด (CCTV Accessories)
  • จำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบเครือข่าย (Network)
  • นำเข้ากล้องวงจรปิด และ อุปกรณ์กล้องวงจรปิด จากโรงงานโดยตรง 
  • สินค้าทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบก่อนถึงมือลูกค้า
  • การรับประกันสินค้าเป็นไปตามอายุประกันที่ทางบริษัทกำหนด

Technical Skill

Certification

Cisco

CCNA (Cisco Certified Network Associate) 2005

Microsoft

MCSA +S (Microsoft Certified System Administrator Security) 2007

MCSE +S (Microsoft Certified System Engineer Security) 2007

MCSE Win 2003 (Microsoft Certified System Engineer) 2004

MCSA Win 2003 (Microsoft Certified System Administrator) 2004

MCP Win 2003 (Microsoft Certified Professional) 2004

Key functional Skills

Internal Audit: Audit Project Management and IT Audit

Microsoft: Domain controller, IIS, DHCP, DNS, File server, RAS, Exchange 2000 & 2003 & 2008, Clustering & Load Balancing, Merak mail,

MDaemon mail, SUS, WSUS,HP StorageWorks

Linux: (SUSE Linux & RedHat & Ubuntu) NFS, NIS, Samba, Apache, FTP, Sendmail, Postfix, DNS, MRTG, Proxy, DHCP

Antivirus: Trend Micro IWSS, IMSS, File Server, Office Scan Anti-Spam (Spam Assassin based Linux)

 

Firewall: Pix firewall, Juniper NetScreen, ISA 2004, ISA 2000

 

Networking: Cisco Router & Catalyst multilayer switch, 3Com switch, Voice over IP, VPN, Radius, IPS, IDS, LAN, WAN, WLAN, TCP/IP, RIP, IGRP, EIGRP,

OSPF, ISIS, NAT, DNAT, VLAN, Ether Chanel, STP, HRSP, QOS, ACLS

แบรนลิขสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาติจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา